Onze sectoren

Advocatuur

Phylax ICT heeft een lange historie in de zakelijke dienstverlening, in het bijzonder met de advocatuur. We snappen wat belangrijk is voor u als advocaat en weten alles van Dossierbeheer, urenregistratie, integratie van (mobiele) communicatie en relatiebeheer (CRM). We zijn nauw betrokken bij het KEI project en de eerste toepassingen van artificial intelligence waar veel van verwacht wordt. Daarnaast hebben we met enkele van onze klanten een mooi strategisch voordeel weten te realiseren met een klantenportal. Een veilige omgeving waar u uw dossiers (indien gewenst) kan delen met uw cliënten.

We kunnen u allerlei voorbeelden geven van mogelijke oplossingen die we u kunnen bieden.

De branche Zorg en Welzijn staat onder druk door vergrijzing, bezuinigingen en de toenemende werkdruk. Een goede ICT infrastructuur en software maakt de zorg niet alleen efficiënter en goedkoper, maar komt ook ten goede aan de kwaliteit van de zorg. De werkprocessen worden beter op elkaar afgestemd en gegevens hoeven slechts eenmalig te worden vastgelegd. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor de daadwerkelijke zorg. Bovendien wordt de kans op fouten en miscommunicatie aanzienlijk gereduceerd. Bij dit alles is het van het grootste belang dat de zorgverleners veilig kunnen werken zodat de privacy van de patiënten niet in het geding komt.  Daarom heeft u een ICT specialist nodig waar u op kunt bouwen: Phylax ICT.

Zorg en Welzijn

Industrie & Groothandel

Veel bedrijven in de Handel en Industrie worstelen met de vraag hoe ze zich beter kunnen onderscheiden en efficiënter kunnen werken. Hierin zien we wereldwijd voorbeelden waarbij ICT steeds meer het verschil maakt en bedrijven in staat stelt nieuwe markten binnen te treden. Een slimme positionering van uw portfolio en een efficiënte keten om te leveren maakt het verschil! Met uw kennis van de bedrijfsprocessen en onze ICT kennis, kunnen we ervoor zorgen dat al uw werkprocessen beter op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd worden. Dit komt ten goede aan de samenwerking op alle niveaus zowel intern als extern, de productiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Uiteindelijk zal dat voor u leiden tot meer omzet en een hogere tevredenheid van uw klanten én medewerkers. We kunnen u allerlei voorbeelden geven van mogelijke oplossingen die we u kunnen bieden.