Privacy verklaring Phylax ICT

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring legt Phylax ICT uit welke persoonsgegevens Phylax ICT verzamelt, waar deze voor worden gebruikt en met welk doel.

Wij leveren ICT diensten aan uw bedrijf en de medewerkers binnen dat bedrijf. Als gevolg daarvan moeten wij over beperkte persoonlijke gegevens beschikken om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bij Phylax ICT staat een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens voorop. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Phylax ICT zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Omdat deze gegevensverwerkingen van Phylax ICT binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Phylax ICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste persoonsgegevens die wij verwerken, maar zich niet beperken tot:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens

Bovenstaande gegevens zijn met name gerelateerd aan bedrijfsgegevens. Zaken als godsdienst, ras, gezondheid, geaardheid en dergelijke legt Phylax ICT niet vast.

 

AVG statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aanvullende eisen aan bedrijven die persoonsgegevens van ingezetenen van de Europese Unie verzamelen of opslaan. Bij Phylax ICT begrijpen we het belang van uw persoonlijke gegevens en nemen we stappen om deze te beveiligen en te beschermen wanneer deze wordt opgeslagen in onze cloud of andere infrastructuur.

Ons beleid met betrekking tot eigendomsrechten en bescherming van gegevens is erop gericht u ervan te verzekeren dat uw gegevens veilig en onder uw controle blijven. We hebben een aantal maatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat klanten en hun gegevens worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de privacybeginselen. Daarom hebben we ons voorbereid op de AVG-vereisten voor onze cloudservices en -infrastructuur op de implementatiedatum van 25 mei 2018.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Phylax ICT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Phylax ICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Phylax ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Apart van de maatregelen die we treffen rondom AVG heeft Phylax in 2015 het ISO 27.001 certificaat behaald wat gericht is op Informatie Beveiliging.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het klantenteam of onze Security Officer Edwin Bouwens via privacy@phylax.nl.

Interesse?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op. We maken graag een afspraak om u er meer over te vertellen.

Kantoor ’s Hertogenbosch

Hambakenwetering 5M
5231 DD ’s Hertogenbosch

Tel: +31 88 0072100

Interesse?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op. We maken graag een afspraak om u er meer over te vertellen.

Kantoor ’s Hertogenbosch

Hambakenwetering 5M
5231 DD ’s Hertogenbosch

Tel: +31 88 0072100